Afli inspirasjon - en vei til endring

 

”Lykkelig er den som er villig til å risikere -

 

                                                        å se sine drømmer bli sanne”

 

Ann Flikkeid  har kompetanse i en til en coaching i det langsiktige strategiarbeidet som er grunnleggende for å lykkes å nå mål i endring og omstillingsprosesser. Prosesser som innebærer å avklare og kartlegge egne ressurser og utfordringer. Sette hovedmål, delmål og resultatmål som gir seg utslag i konkrete handlingsplaner.

 

Hun skaper trygge rammer preget av åpenhet og stiller konstruktive nysgjerrige spørsmål, som lokker frem selvinnsikten.  

 

 

Ønsker du og bli den beste utgaven av deg selv?

 

 

 

Afli inspirasjon - en vei til endring * Ann Flikkkeid Øvre Haga vei 191 2150 Årnes 95850156  ann@flikkeid.no  www. afli.no

www.afli.no