Om meg

 

 

Ann Flikkeid  har kompetanse i en til en coaching i det langsiktige strategiarbeidet som er grunnleggende for å lykkes å nå mål i endring og omstillingsprosesser. Prosesser som innebærer å avklare og kartlegge egne ressurser og utfordringer. Sette hovedmål, delmål og resultatmål som gir seg utslag i konkrete handlingsplaner.

Hun veileder, inkluderer og involverer og får mennesker til å gå fra offerrollen til aktør rollen i sitt eget liv.

            Hun skaper trygge rammer preget av åpenhet og stiller konstruktive

            nysgjerrige spørsmål, som lokker frem selvinnsikten hos sine deltakere. 

 

Ann har også erfaring med å jobbe med mennesker som har falt utenfor arbeidslivet grunnet stress og utbrenthet. Gjennom funksjonsvurdering kartlegger hun muligheten for den enkelte å komme tilbake i jobb etter endt sykemelding, eller legge forholdene til rette slik at det er mulig å forhindre langvarig sykefravær.

 

Hennes spisskompetanse innefor attføring er å arbeide med mennesker med kognitive utfordringer, stress - utbrenthet, karrieveiledning og endringsprosesser.

 

 

Min coaching stil :

 

 

Ydmyk og tilstedeværende, nysgjerrig og utfordrende gjennom å stille spørsmål

 

Reflekterende kreativ

 

 

 

 

 

Som   

 

Afli inspirasjon - en vei til endring * Ann Flikkkeid Øvre Haga vei 191 Årnes 95850156  ann@flikkeid.no  www. afli.no

 

www.afli.no